Banja Mlječanica - Kozarska Dubica

banja mljecanica kozarska slatina banjski turizam bih

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balmeoklimatologiju ,,Mljecanica" Kozarska Dubica je ljeciliste smjesteno u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare.

Koncipiran je kao savremena specijalizovana ustanova za fizijatriju i rehabilitaciju, koja obezbjedjuje sve uslove za uspjesan oporavak i ugodan odmor njenih korisnika.

DJELATNOST

Djelatnost Instituta ,,Mlječanica" je prevencija, liječenje i rehabilitacija za indikovana oboljenja i stanja nakon povreda. Institut je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Banjaluci i Više medicinske škole u Prijedoru.
U Institutu se vrše kompletne fizičko-hemijske analize termomineralnih i stonih mineralnih voda i rade se naučni projekti iz oblasti dizijatrije.

banja mljecanica kozarska slatina 001

Dolazak u Institut ,,Mlječanica" je omogučen iz više pravaca: Sa autoputa Zagreb - Beograd skreće se kod Okučana prema Gradišci, prelazi se most na Savi, ide se ka Kozarskoj Dubici. Od Gradiske do Instituta ,,Mlječanica" ima 58 kilometara. Sa banjalučkog aerodroma "Mahovljani" preko Gradiške i Kozarske Dubice do Instituta ,,Mlječanica" ima 70 kilometara. Iz pravca Banja Luke magistralnim putem preko Prijedora do Instituta ,,Mlječanica" ima 80 kilometara. Iz pravca Banja Luke preko Gradiške i Kozarske Dubice do Instituta ,,Mlječanica" ima 101 kilometar.

kozarska dubica

visit my country booking.com

Banjski turizam u BiH

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU