Banja Laktaši

banja laktasi banjski turizam bih

Termalna voda Banje Laktaši poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i blagotvornim efektima na ljudsko zdravlje još od antičkih (rimskih) vremena. Moderni razvoj i eksplotacija započinju 1930.

Banja Laktaši posjeduje:
- Tradicionalne banje
- Hotel San; potpuno renoviran 2008
   * 9 luksuznih apartmana i 69 soba
   * Zatvoreni bazen punjen termo-mineralnom vodom, saunu, fitness, medicinsko-terapeutske sadržaje
- Moderni kompleks vanjskih bazena
- 13 hektara zemlje

Odmah pored Banje Laktaši nalazi se i Centar za hemodijalizu (sa 18 najmodernijih uredjaja za hemodijalizu) koji može da opsluži do 160 pacijenata dnevno. Udaljenost do medjunarodnog aerodroma Banjaluka je 15 minuta.

banja laktasi 001

LJEKOVITA SVOJSTVA VODE

Ljekovita voda Banje Laktaši poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i pozitivnim efektima na ljudsko zdravlje još od antičkih vremena. Materijalni dokazi bez sumnje upućuju da je ljekovita voda korištena još u rimska vremena. Banjska voda se koristi za liječenje bolesti lokomotornog sistema, kardiovaskularnih bolesti, bolesti očiju, nervnih poremećaja, za tretman gerijatrijskih bolesti, kao i za rekreaciju i turističke svrhe. Voda je bistra, bezbojna, bez mirisa, bez sedimenta i sa malo gasnih mjehurića. Moderni razvoj Banje započinje 1930. Mnogi stručni instituti vršili su naučna istraživanja kvaliteta vode, a najnovija analiza izvršena je 2001. godine od strane Instituta za rehabilitaciju iz Beograda.

Ljekovita voda Banje Laktaši pripada kategoriji kalcijum magnezijum hidrokarbonatnih ugljenokiselih oligomineralnih homeotermi, temperature od 30-40C. U anionsko-kationskom sastavu dominiraju joni kalcijuma i magnezijuma (koji su veoma značajni za ljudski organizam), kao i hidrokarbonatni joni. Dodatni kvalitet predstavlja količina rastvorenog ugljen-dioksida (CO2) od 1.25 g/l.

Na osnovu nabrojanih kvaliteta vode, voda se koristi u balneoterapijske svrhe kao pomoćno ljekovito sredstvo i to kupanjem (u kadama i bazenu) i pijenjem. Osim toga, banja pruža usluge svih fizikalnih terapija koje su danas u upotrebi.

laktasi

visit my country booking.com

Banjski turizam u BiH

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU