Banjski turizam

Banjski turizam u BiH

Tradicija korištenja termo – mineralnih voda u našim krajevima seže u daleku prošlost, još u vrijeme Grka i Rimljana, koji su već tada uvidjeli ljekovitost naših geotermalnih izvora. Prve hemijske analize i preporuke za korištenje banjskih voda uliječenju i tretmanu uradili su poznati stručnjaci iz evropskih banja (Visbaden i Baden – Baden). Nedugo potom ,počela je izgradnja modernih banjskihb centara zaliječenje i rehabilitaciju, gdje odmor i rekreaciju upražnjavaju i psihofizički umorni, kao i potpuno zdravi.

Bosna i Hercegovina ima veoma mnogo prirodnih, termalnih i termomineralnihizvora i peloida a među njima su veoma rijetki mineralni izvori koji su poznati u stručnim krugovima i cijelom svijetu (Crni Guber, Kulaši, Gračanica ). Postoji značajan broj sumpornih izvora i od njih su najpoznatiji Ilidžanski termalni sumporniizvori. Termalna radioaktivna voda Fojnice ima dobre rezultate u tretmanu idopunskim lječenjima mišičnih oboljenja i u ovom prirodnom lječilištu postoje veoma lijepi zdravstveni objekti a njihova najveća vrijednost su brojni kvalitetni medecinski specijalisti. Ljekovita termalna voda Banje Vručice veoma uspješno djeluje nakardialnovaskularna, reumatska i neurološka oboljenja. Sa velikim brojem smještajnih kapaciteta i pratećih sadržaja jedna je od vodećih centara za razvoj zdravstvenog turizma u BiH.

Brojni prirodni izvori su obrađeni u geološkom, hidrogeološkom i fizičko – hemijskom pogledu i pored njih se nalaze stacionirani objekti za potrebe zdravstvenog turizma (Kulaši, Dvorivi, Gata, Višegrad , Kladanj, Tuzla, Olovo i druge banje).

Prevencija , lječenje i rehabilitacija u bosanskohercegovačkim banjama provodi se pijenjem, kupanjem, banjanjem, inhalacijom, isparenjem i oblozima, a upotrebljavaju se savremene svjetske poznate metode kao što su: kinezoterapija, hidroterapija, masaža, akupunktura, terapija nisko i visokih frekventnih impulsa, talasoterapija i druge terapije, koje obavljaju zaposleni timovi stručnjaka sastavljenih od kvalifikovanih specijalista, fizioterapeuta, psihijatara i drugih specijalista.

Danas u Bosni i Hercegovini, registrovano je 15 banja kao zdravstvene institucije iraspolažu sa 3.455 ležaja i ostvaruju oko 200.000 noćenja što čini 23 %ostvarenih ukupnih noćenja u BiH.

Mapa destinacija banjskog turizma

visit my country booking.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU