Rijeke u Bosni i Hercegovini

Vode (rijeke i jezera) Bosne i Hercegovine hidrografski pripadaju crnomorskom i jadranskom slivu. Sava je najveća bosanskohercegovačka rijeka koja se ulijeva u Crno more, a teče samom granicom Bosne i Hercegovine sa Hrvatskom na sjeveru. Sve veće rijeke u Bosni i Hercegovini se ulijevaju u Savu koja je najveća pritoka Dunava. Jedina rijeka koja utječe u Jadransko more je Neretva u Hercegovini. U Hercegovini se nalazi i masivno kraško područje (više od 4000 m2) ispod kojeg protječu brojne podzemne vode, rijeke i potoci, tzv. ponornice koje se javljaju kao izvori, i manje pritoke u priobalnom pojasu (poput Hutova Blata) ili podzemni morski izvori.    

Bosna i Hercegovina je nadaleko poznata po svojim čistim i netaknutim vodama. U visokim planinama rijeke izviru i hrane se planinskim potocima a potom urezuju sebi put kroz kanjone ka jugu. Sjeverna Bosna je s druge strane bogate mineralnim vodama i termalnim izvorima.

Nezagađena voda je svakako jedan od najznačajniji bosanskohercegovačkih prirodnih resursa.

Posebna značajka voda Bosne i Hercegovine je prisustvo velikog broja obilnih vodopada koji ukrašavaju bosanskohercegovački pejzaž. Među najljepšim i najvećim su: Štrbački buk (23,5 m visok, najveći slap u BiH), Martin Brod, slapovi na Plivi u Jajcu, te Kravice i Koćuša na rijeci Trebižat. Vodopadi na manjim rijekama ili čak potocima su znatno viši: Skakavac (98 m) kod Sarajeva, i Skakavac (75 m) u prašumi Perućici. Među najvišim slapovima na balkanskom poluotoku su i kaskade potoka Studeni koje se obrušavaju sa visine od 400 m u kanjon rijeke Rakitnice. Ovaj kanjon je najnepristupačniji u jugoistočnoj Evropi i još uvijek neistražen u potpunosti.

 Rijeka

 Dužina u km

Sava 945
Drina 346
Bosna 271
Vrbas 240
Neretva 218
Una 214
Sana 140
Spreča 112
Trebišnjica 96
Usora 77
Vrbanja 70
Krivaja 65
Prača 57
Ukrina 53
Janja 53

Rijeke u Bosni i Hercegovini

visit my country booking.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU