Vjerske zajednice

Država Bosna i Hercegovina razvija se i djeluje u multikulturnom i multireligijskom društvu. Na prostoru Bosne i Hercegovine djeluje više vjerskih zajednica, a najbrojnije su islamska, katolička i pravoslavna zajednica.
U Sarajevu kao glavnom gradu države i kulturnom središtu zemlje, tokom minulih decenija bilo je sjedište svih religijskih zajednica. Sarajevo je također bilo središte najviših vjerskih obrazovnih institucija.
U BH društvu, koje je multikulturno, i multireligijsko i multinacionalno, religijske zajednice imaju ulogu odgoja vjernika za njegovanje tolerancije među ljudima, različite vjere i nacije. Kako u prošlosti tako i u budućnosti religijske zajednice i njihovi velikodostojnici svojim djelovanjem bitno doprinose očuvanju i razvoju tradicije tolerancije različitih vjera i nacija u BiH.

 • image
 • image
 • image

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
Bošnjaci muslimani koji čine oko 40% populacije u Bosni i Hercegovini uglavnom su hanefijski suniti. Rijasetu Islamske zajednice povjereno je duhovno vođstvo muslimana u Bosni i Hercegovini. Ova organizacija je odgovorna za sva vjerska i šerijetska pitanja bosanskohercegovačkih muslimana u zemlji i svijetu. Struktura Rijaseta Islamske zajednice BiH je hijerarhijska, a na vrhu je reisu-l-ulema. Pored reisa, Rijaset čini 14 članova koje bira Sabor islamske zajednice sačinjen od 83 člana.
Islamska zajednica je temeljna, autohtona, autentična i jedina legitimna i legalna vjerska organizacija bosanskohercegovačkih muslimana. Mjesto i njena uloga je duboko ukorijenjena u tradicionalnom shvatanju i razumijevanju vjere na ovim prostorima, kako među muslimanima tako i među nemuslimanima.
Vjera islam u posljednjih 500 godina i Islamska zajednica u zadnjih 125 godina, kao organizirana institucija, predstavljaju značajan faktor u određivanju i kreirenju mentaliteta, vjerskog, kulturnog i nacionalnog identiteta muslimana u Bosni i Hercegovini.
Islamska zajednica svojim potencijalima i aktivnostima važan je faktor u promoviranju društvenih, socijalnih, kulturnih i moralnih vrijednosti i općenito javnog morala, a svojim intelektualnim kapacitetima i obrazovnim ustanovama doprinosi obrazovnim i intelektualnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini.
Također treba naglasiti da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jedna od najorganiziranijih islamskih zajednica i islamskih organizacija u Evropi sa respektabilnom tradicijom organiziranog djelovanja, ima najgušću infrastrukturu, uhodane aktivnosti i zakonsku regulative. Ima i veliki broj svojih organiziranih džemata u raznim državama svijeta, uglavnom zapadnoevropskim zemljama, Americi, Kanadi i Australiji, što joj daje i internacionalni karakter.

RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI
Adresa: Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 33 533 000, + 387 33 664 493
Fax: +387 33 441 800
Web: www.rijaset.ba

 • image
 • image
 • image
 • image

Katolička crkva u Bosni i Hercegovini
Hrvati Bosne i Hercegovine koji čine 35% populacije su pretežno katolici. 1994. godine osnovana je Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine koju čine biskupi četiri (nad)biskupije s ovog prostora. Vrhbosanska ili Sarajevska nadbiskupija koja je teritorijalno najveća upravna jedinica Katoličke crkve u BiH, ima svoje sjedište u Sarajevu. Sarajevo je ne samo sjedište nadbiskupije i metropolije, nego i mnogih redovničkih kuća matica, muških i ženskih: franjevačke provincije Bosne Srebrene, sestara Služavki Maloga Isusa, jedine autohtone ženske družbe u BiH, koju je osnovao prvi Vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler, Milosrdnica sv. Vinka Paulskog, Školske sestre franjevke. U njemu se nalaze i dvije bogoslovije: dijecezanska Vrhbosanska i franjevačka s visokim teološkim školama.
Banjalučka i Mostarsko-duvanjska biskupija osnovane su 1881. godine.  I četvrta, najstarija, Trebinjsko-mrkanska biskupija je i najmanja u cijeloj Bosni i Hercegovini. Osnovana je prije 1022. godine. Ima oko 20.000 vjernika.
Mostarski biskup je ujedno i trajni upravitelj trebinjske biskupije, od 1890. godine. U biskupiji Mostar-Duvno trenutno živi oko 215.000 vjernika.
Ujedno je i metropolija kojoj su podložne biskupije Banjalučka, Mostarsko-duvanjska, Trebinjsko-mrkanska, a kao sufraganske su joj dodijeljene Skopska biskupija u Makedoniji i Apostolski egzarhat za Makedoniju. Ime nosi po sjedištu srednjovjekovne biskupije u mjestu Vrhbosna, nedaleko od Sarajeva. Na čelu nadbiskupije danas je kardinal Vinko Puljić.

 

 • image
 • image
 • image

Pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini
U Bosni i Hercegovini živi preko milion stanovnika pravoslavne vjeroispovijesti. Velika većina njih su pripadnici srpskog naroda. Shodno tome u Bosni i Hercegovini djeluje Srpska pravoslavna crkva. Ona je na prostoru BIH organizirana u slijedećih pet eparhija:
Dabrobosanka mitropolija obuhvata prostor srednje Bosne i sjeveroistok Hercegovine. Sjedište mitropolije je u Sarajevu. Na njenom čelu je mitropolit Nikolaj. Epahija banjalučka je po broju vjernika najveća bosansko-hercegovačka eparhija. Po prostranosti je najmanja. Obuhvata približno banjalučko-prijedorsku regiju, te Lijevče polje. Sjedište eparhije je u Banja Luci. Na njenom čelu je episkop Jefrem. Eparhija bihaćko-petrovačka obuhvata krajni sjeverozapad Bosne i Hercegovine. Od svih eparhija SPC u BiH ona je najmanja brojem vjernika. Sjedište joj je u Bosanskom Petrovcu. Na njenom čelu je episkop Hrizostom. Eparhija zahumsko-hercegovačka obuhvata veći dio Hercegovine. Eparhijsko sjedište je u Mostaru. Zbog posljedica sukoba privremeno sjediše eparhije je u Trebinju. Na čelu eparhije se nalazi episkop Grigorije. Eparhija zvorničko-tuzlanska obuhvata sjever i istok Bosne. Eparhijsko sjedište je u Tuzli. Privremeno sjedište eparhije je u Bijeljini. Na čelu eparhije je episkop Vasilije.

DABROBOSANSKA MITROPOLIJA
Adresa: Zelenih beretki 3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 269 261

Fax: +387 33 201 518
Web: www.mitropolijadabrobosanska.org

 • Jakob Finci
 • image

Jevrejska zajednica
Jevreji su se kao etnička vjerska zajednica u BiH pojavili nakon progona iz Španije krajem 15. vijeka, kada su tražeći utočište došli u Bosnu i Hercegovinu. Jevrejska zajednica se održala do današnjih dana, iako u malom broju. O dugotrajnom prisustvu Jevreja u BiH svjedoče sinagoga u Sarajevu, kao i Jevrejska groblja u Sarajevu, Tuzli i Travniku, koji su danas više historijski spomenici nego funkcionalne cjeline. Također su postojala dva groblja u Banjoj Luci, kao i četiri sinagoge. Aškenaška sinagoga je sinagoga u Sarajevu i treća po veličini u Evropi. Izgrađena je 1902. godine. Oblik tog hrama je izgrađen sa ugaonim kupolama na visokim tamburima, a presvučen je plitkom pseudomaurskom dekorativnom plastikom. Nalazi se nedaleko od Latinske ćuprije i Drvenije, na lijevoj obali Miljacke. Izgrađena je po projektu Karla Paržika.
Jevrejska zajednica u Sarajevu okupljena je u Jevrejsku općinu čiji je predsjednik Jakob Finci, a jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” osnovano je još u januaru davne 1892. godine, te je najstarije društvo ove vrste u Bosni i Hercegovini koje i danas postoji i radi.

 

JEVREJSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE
Adresa: Hamdije Kresevljakovica 59, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 229 666

Fax: +387 33 229 667

Web: www.benevolencija.eu.org


visit my country booking.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU