Školstvo u BiH

skolstvo

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini obuhvaća: predškolsko obrazovanje, devetogodišnje osnovno obrazovanje koje je obvezno i besplatno za svu djecu od šeste do petnaeste godine, srednje obrazovanje koje je opcionalno i visoko obrazovanje. Jedno od najznačajnijih područja u životu naroda Bosne i Hercegovine je obrazovanje, to je ugrađeno u svijest naroda, uključujući pojedinačnu i kolektivnu.
Obrazovanje u ranoj dječjoj dobi je organizirano u vrtićima koji nisu obvezni. Djeca mogu početi pohađati vrtiće od 1. godine. Vrtićima većinom upravljaju jedinice lokalne samouprave - općine, ali postoje i privatni vrtići. Dosta vrtića je spojeno sa osnovnim školama (nastava se održava u istim zgradama).
Osnovna škola u Bosni i Hercegovini traje 9 godina i obavezna je. Školovanje počinje za djecu u 6-oj godini. Razredi se djele na 2 djela. Od 1. do 5., kada jedan učitelj predaje jednom razredu, sa predmetima poput maternjeg jezika, matematike, likovne kulture, prirode i društva i barem jednim stranim jezikom (obično je engleski jezik obavezan u 5. razredu). Od 6. do 9., kada više nastavnika predaje različite predmete, sa dodanim predmetima poput historije, geografije, biologije, hemije, fizike u dodatku sa engleskim, a ponekad i drugim stranim jezikom (obično njemački ili francuski).

Otkada je osnovna škola postala obavezna za doba SFRJ, postotak nepismenosti u Bosni i Hercegovini se smanjio. Većina djece uspjeva završiti osnovnu školu. Razred u kojem djeca po prvi puta uče strani jezik varira od škole do škole i također ovisi o dostupnosti profesora za jezik kojeg su djeci odabrali roditelji. Strani jezik (većinom engleski) je obavezan u 5. razredu. Najpopularniji strani jezici su engleski, njemački i francuski.

Javne škole su pod nadzorom lokalne samouprave, gradova i općina. Kantoni u Federaciji BiH imaju potpune ustavne i zakonske ovlasti na području obrazovanja i školstva.

Srednjoškolsko obrazovanje je opcionalno. Srednje škole u Bosni i Hercegovini su podijeljene u: gimnazije, koje se dijele na prirodnoslovno-matematičke (specijalizirane u prirodnim naukama, matematici i informatici), jezične (u kojima su barem 3 strana jezika obavezna), klasične (u kojima je nastava centrirana oko znanja iz antičke povijesti, posebno latinskog i grčkog jezika) te opće (koje pokrivaju opće znanje bez posebnih specifičnosti), te strukovne škole koje se dijele na tehničke, industrijske, obrtničke i mjetničke škole.

Gimnazije i umjetničke škole te većina smjerova tehničkih, ekonomskih, industrijskih i obrtničkih škola traju 4 godine. Postoje također pojedini smjerovi tehničkih, ekonomskih,industrijskih i obrtničkih škola koji traju 3 godine (tzv. "zanati"). Srednje škole opskrbljuju učenike sa znanjem potrebnim za radnu okolinu u Bosni i Hercegovini. Javne srednje škole su pod nadzorom lokalne samouprave i županija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U Bosni i Hercegovini djeluje 10 javnih visokoobrazovnih ustanova (od toga 8 javnih univerziteta) i 22 privatne visokoobrazovne ustanove, koje ukupno nude oko 500 studijskih programa. Za oblast obrazovanja nadležno je 14 ministarstava (državno, 2 entitetska, 10 kantonalnih i Brčko distrikt), od toga 12 direktno s punim ovlastima u visokom obrazovanju.
Bosna i Hercegovina potpisala je 2003. godine Bolonjsku deklaraciju, a 2007. godine donosi i okvirni zakon o visokom obrazovanju, kao prvi i najvažniji dokument koji uređuje ovu oblast. Bolonjski proces ima 10 osnovnih oblasti u kojima se planira zajednički napredak i razvoj zemalja potpisnica. U okviru toga procesa mnoga tijela i institucije svakodnevno sarađuju, razmjenjuju iskustva, vrše monitoring itd, tako i u BiH, a neka od njih su upravo studentska.
U školskoj godini 2009/2010 upisano je 67 756 studenata na bosanskohercegovačke fakultete. 609 studenata upisalo je neki umjetnički fakultet. Na private visokoškolske ustanove u BiH upisano je 5350 studenata. U istoj školskoj godini na BiH je dobila 10096 diplomanata, 321 magistra znanosti te 77 doktora znanosti.

Državni univerziteti

Univerzitet u Sarajevu
Univerzitet u Banja Luci

Univerzitet u Tuzli

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru

Univerzitet u Mostaru

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet u Bihaću

Univerzitet u Zenici

Univerzitet u Travniku

Privatni fakulteti (i samostalni fakulteti i koledži)
Međunarodni univerzitet u Sarajevu
Škola nauke i tehnologije u Sarajevu
Sveučilište / Univerzitet Hercegovina
Međunarodni univerzitet "Phillip Noel Baker"
Fakultet javne uprave
Američki Univerzitet u Bosni i i Hercegovini
Visoka škola Komunikološki koledž u Banjaluci Kapa Fi
Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment

Univerzitet za poslovne studije
Panevropski univerzitet Apeiron Banjaluka
Koledž u Banja Luci
Koledž za primjenjene i pravne nauke "Prometej"
Univerzitet Slobomir P
Koledž za informatiku i menadžment Janjoš
Univerzitet Sinergija
Otvoreni univerzitet ApeiroN
Koledž za poslovni menadžment "PRIMUS"

Univerzitet u Sarajevu

Sveučilište u Mostaru 1.dio

Sveučilište u Mostaru 2.dio

visit my country booking.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU