Nacionalni park Sutjeska - Planine, rijeke i jezera

zelengora-02Planine

Već smo rekli da je područje Nacionalnog Parka "Sutjeska" tipično planinsko, u geomorfološkom pogledu veoma izraženo. Pomenuli smo Maglić i neke vrhove Volujaka. No, to je tek dio fascinantnog pejzaža koji se može sagledati sa nekih od vrhova ovih planina. U jednom čarobnom nizu, jedan planinski vijenac smijenjuje drugi: Vučevo, Maglić, Volujak, Zelengora. Prelijepa prirodna sedla: Prijeđel, Dragoš Sedlo, Prijevor, Čemerno, povezuju planinske vijence. Mnoštvo je tu geomorfoloških i geoloških fenomena: pećina, cirkova, kanjona. Svaka od planina Nacionalnog Parka "Sutjeska" je drugačija, i svaka je na svoj način lijepa.


Zelengora
 - za mnoge najljepša planina ovih prostora. Prostrana, nepregledna, sva u ogrtaču od šuma i zelenih pašnjaka. Iako na njoj štrče brojni dosta impozantni vrhovi (Vilinjak, Bregoč, Stog, Orlovac, Planinica, Klek, Uglješin vrh), Zelengora je nekako pitoma i blaga planina. Sušta suprotnost Magliću i Volujaku, od kojih je dijeli duboki kanjon Sutjeske. Posebnu draž Zelengori daju njene "gorske oči" - bistra glacijalna jezera, smještena u samim podnožjima njenih vrhova: Gornje i Donje Bare, Orlovačko, Kotlaničko, Štirinsko, Borilovačko, Crno i Bijelo jezero. A po obodima prostranih livada i pašnjaka, bijele se raštrkane kolibe "katuna". Hiljade ovaca prekriju Zelengorske pašnjake od kraja maja do polovine septembra svake godine.zelengora-ulaz

Vučevo - prostrana planinska visoravan, okružena sa tri strane kanjonima Suitjeske, Drine i Pive, a sa četvrte natkriljena visokim masivom Maglića. Skoro bezvodna, no ipak bogata šumama, livadama i pašnjacima, vjekovno stjecište stočara u ljetnim mjesecima, kada bi oživjeli "katuni", a plodne pašnjake prekrila stada ovaca i krda goveda. Lijepo je proći kroz Suvu Goru, Hadžića Ravan, izaći na Ždrijelo ili Koritnik. Strme, kozje strane izlaze iz dubokih kanjona Pive, Drine i Sutjeske na Vučevo. Ako ste krenuli na tako zamoran put, bićete nagrađeni veličanstvenim pogledom na predio čije se ljepote zauvijek urežu u sjećanje.

sutjeska vucevo n

Maglić i Volujak - veličanstveni gorostasi, prepuni strmih, surovih litica, prošarani i u ljetnnim mjesecima krpama snijega, koji se nikada ne topi. To je jedinstven niz vrhova, provalija, točila, cirkova i planinske travnjačke vegetacije. Iskusni planinari, koji su dobro upoznali ćud ovih planina, znaju svu neodoljivu snagu njihove privlačnosti. Ali, znaju i uvijek upozoravaju one neiskusne posjetioce očarane fantastičnim prizorima, na onu opasnu, nepredvidivu stranu planine.
volujak 01maglic 01

Rijeke

Rijeka Sutjeska, koja je glavni sliv Nacionalnog parka, počinje svoj 33km dug put na nadmorskoj visini od 1800 m, a njeno ušće u Drinu je na oko 430 m n.v. Dakle ukupan pad iznosi oko 1370m, što dovoljno govori o karakteru te bučne planinske ljepotice. Vijuga Sutjeska kroz uski kanjon, lomeći se o njegove kamene litice, tek ponegdje malo odahnuvši u čarobnim modrim limanima, a odmah zatim nastavlja da pjenuša i huči žureći u susret Drini. Na tom kratkom putovanju, pridružuju joj se brojne rječice i potoci, koji se gotovo strmoglavo obrušavaju sa podnožja Maglića, Volujaka i Zelengore. Glavne pritoke Sutjeske sa zapada su Jabušnica, Hrčavka i Bukovik, a sa istoka Suški Potok, Perućica i Ždrijelo. Sve ove vode parka su kristalno bistre i čiste, bogate potočnom pastrmkom i drugim oblicima života karakterističnim za te ekosisteme.
Izvorišni dio rijeke Sutjeske nalazi se na tromeđi Bosne, Hercegovine i Crne Gore u planinskom sistemu masiva visokih planina Volujaka (2.336m) i Vilišta (2.133m), na jugozapadnim padinama M. Vlasulje (1.922m) i zapadnim obroncima Kuka(1.821m) u Brdima. Gornji tok rijeke Sutjeske nastaje iz više stalnih, ali slabijih potočića koji izbijaju na jugoistočnoj strani kotline Čemerno. Ovi potočići se sastaju kod mjesta Žugovine, gdje obrazuju Sutjesku. Dužina toka rijeke Sutjeske je 37km.
rijeka sutjeska

Najvažnije lijeve pritoke

Jabučnica - Pored brojnih izvora Jabučnica prima vodu iz glavnih izvora Vita Bara i Crvene Lokve, na južnim padinama Pod Kleke i Pod Klanca u planinskom sistemu Oboreno Točilo sa vrhom Munjaš (1892m). Gornji i srednji tok rijeke je okružen planinskim vrhovima Brgoč (2.015m), Borovac (1.835m), Dubrova (1.828m), Klek (1.896m), Munjaš (1.892M), Vranjača (1.887m) i dr., dok je dio srednjeg i donji dio oivičen sa sjeveroistoka planinskim lancem Jabučkih Stjena sa vrhovima Tovarnice.

Hrčavka - Izvori ove izrazito planinske riječice su u šumovitim predjelima istočnih padina planinskog masiva Oboreno Točilo sa vrhovima Orlovača (1.960m), Kozje Strane (2.014m) i južnih padina Planika. Od izvora do ušća (Mihalj Polje) dužina toka je 13,5 km, sa ukupnom visinskom razlikom od 1.028m. Dolina ove pritoke Sutjeske je dobro usječena u Zelengorski masiv, sa veoma atraktivnim kanjonom i klisurama. Vodotok se odlikuje velikim padovima i brojnim kaskadama sa vodopadima.

Najvažnije desne pritoke

Suški potok - Izvorski dio nalazi se na koti oko 1.310m, sa sjeverozapadnim padinama Šarenih Lastvi i Stavljana - ogranka Maglića. Ova riječica sa stmim obalama, protiče kroz krečnjačke predjele sa čestim kaskadama, brzacima i vodopadima. Ukupna dužina vodotoka je 7,3 km, a visinska razlika 536m.

Perućica - prima izvore na Crvenim Prljagama na oko 1.600m n.v. sa sjeverozapadnih obronaka Maglića (2.386m) sa sjevera Pogleda (1.804m) i Makaza (1.645m) sa juga. Na svojoj dužini od oko 6,5km prolazi kroz veličanstvene predjele prašume, a na svom srednjem toku, zvanom Skakavci, na oko 3km od ušća pravi vodopad visine oko 70m, a od Sniježnika prima potočić Kondžil, koji pada sa znatne visine u Perućicu. Pored ovih glavnih pritoka, u rijeku Sutjesku se uliva još znatan broj manjih potoka. Ovo područje je bogato vodom, kako vodotocima i jezerima, tako i mnogobrojnim izvorima i vrelima.

foca

visit my country booking.com

Planinske staze na NP "SUTJESKA"

MAGLIĆ
Maglić je najveći vrh u Bosni i Hercegovini (2.386m n.v.). To je granična planina sa Crnom Gorom, pa su staze na strani koja teritorijalno pripada Bosni i Hercegovini.

Lokva Dernečište (1.620m) - Crvene Prljage (1.943m) - Maglić (2.386m).
Vrijeme uspona je 3 sata.

Prijevor (1.680m) - Maglić (vrh)
Vrijeme uspona 3 sata.


VOLUJAK
Volujak je planina koja se nadovezuje na Maglić i ima niz vrhova preko 2.000m n.v. Veoma je atraktivna za planinare.

Most na Vrataru (746m) - Slavigora (947m) - Kuzmanske kolibe (1.450m) - Badanj (2.243m) - Studenac (2.296m) - Grab (kanjon Sutjeske).
Vrijeme pješačenja 10 sati.

Suha (710m) - Repušni do (100m) - Tiholjica (1.680m) - Badanj (2.243m) - Studenac (2.296m) - Grab (kanjon Sutjeske)
Vrijeme pješačenja 7,5 sati


ZELENGORA
Zelengora je planinski plato zapadno od kanjona Sutjeske. Za razliku od Maglića i Volujaka, koje su izrazito stjenovite planine, karakteristike Zelengore su gusti šumski kompleksi, planinski pašnjaci i prelijepa glečerska jezera ("gorske oči"). Staze na Zelengori ne odlikuje ekstremna ili vrlo velika težina uspona, ali su ne manje atraktivne sa stanovišta ljepote pejzaža i bogatstva biljnog i životinjskog svijeta. Poseban atrakcija Zelengore su "katuni", tradicionalna ljetna stočarska naselja.

Orlovačko jezero (1.438m) - Kozje Strane (2.014m) - Orlovac (1.965m)- Ljeljen (1.776m) - Orlovačko jezero.
Vrijeme pješačenja 6 sati.

Orlovačko jezero - Štirinsko jezero (1.677m) - Kotlaničko jezero (1.514m)- Borilovačko jezero (1.483m) - Orlovačko jezero
Vrijeme pješačenja 6 sati.

Orlovačko jezero - Brgoč (2.015m) - Javorak - Uglješin vrh (1.859m) - jezero Gornje bare (1.550m) - jezero Donje Bare (1.490m)
Vrijeme pješačenja 6 sati.

Jezero Donje Bare (1.490m) - Jezero Gornje Bare (1.550m) - Uglješin Vrh (1.859m) - Tovarnica (prevoj Dobra - 1.640m) - Jezero Donje Bare
Vrijeme pješačenja 5 sati.

Jezero Donje Bare - Planinica (1.620m) - Siljevica (1.722m) - Vilinjak (1.762m) - Donje Bare
Vrijeme pješačenja 6 sati.


PERUĆICA
Dragoš Sedlo (1.284m) - Tunjemir (1.424m) - Suha (kanjon Sutjeske-716m)
Vrijeme pješačenja- 3,5 sati.

Suha (716m) - Tunjemir (1.424m) - Makaze (1.683m) - Prijevor (1.688m)
Vrijeme pješačenja 4 sata.

Nacionalni parkovi u BiH

bubo

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU