Park prirode Hutovo blato - Vode

hutovo blato vode

U vodama Hutova blata ima 22 vrste riba iz 12 porodica od kojih su endemske vrste podustva (Chondrostoma kneri) Heckel, 1843, zubatak(Salmo dentex) Heckel, 1854, neretvanski vijun (Cobitis nerentana) Linnaesus, 1758, Glavočići Knipowitschia punctatisima croatica i Knipowitschia sp.

Najpoznatije vrste su obični šaran (Cyprinus caprio) Linnaesus 1758,linjak (Tinca tinca) Linnaeus 1758, keljavac (Scardinius scardafa)Bonaparte 1837, plotica (Rutilus basak) Heckel 1843, američki somić (Ameiurus nebulosus) Lesueur 1819, i dr.

Vode Hutova blata su preko rijeke Krupe i Neretve povezane sa Jadranskim morem tako da i neke migratorne vrste koje obitavaju u slanoj vodi dolaze u Hutovo blato i prilagođavaju se u uvjetima slatke vode, najpoznatije vrste su europska jegulja (Anguilla anguilla) Linnaeus 1758, cipol glavaš (Mugil cephalus) Linnaeus 1758. i dr.

capljina

Nacionalni parkovi u BiH

bubo

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU