Park prirode Hutovo blato - Životinjski svijet

hutovo blato ptica

Između ostalog posebno bogatstvo "Hutova blata" predstavljaju ptice.
"Hutovo blato" se nalazi na jednom od četiri migratorna puta ptica iz Sjeverne i Srednje Europe prema Aziji i Africi. U periodu seobe ptica one uz povoljne abiotičke (klima, geografski položaj, voda, tlo i dr.) i biotičke uvjete (vegetaciju, mikro i makro faununa, i dr.) na prostoru "Hutova blata" nalaze obilje hrane, tišine i mira za odmor te je zbog toga ovaj prostor od davnina prepoznat kao važno stanište ptica močvarica. Najveći broj vrsta ptica je registriran u vrijeme jesenske i proljetne sobe, a također veliki broj vrsta ptica se zadržava na zimovanju i gniježđenju.

Prema posljednjim istraživanjima projekta Life na prostoru Parka prirode "Hutovo blato" zabilježeno je 163 vrste ptica iz 39 porodica. Prema sezonskom statusu, najveći broj vrsta pripada zimovalicama i to 53 vrste.

U zimskom periodu seobe ptica na prostoru "Hutova blata" zna boraviti i do nekoliko desetaka tisuća jedinki raznih vrsta ptica. Impozantno je promatrati jata od po nekoliko tisuća jedinki u njihovom kretanju nad ovim poručjem.

hutovo blato insektUz povoljne klimatske uvjete i obilje hrane određeni broj ptičji vrsta ostaje tijekom cijele godine na prostoru "Hutova blata", gnjezdi se i podižu svoje mlade Iz te grupe izdvojiti ćemo neke vrste: mali vranac(Phalacrocorax pygmeus) Pallas, Pygmy Cormorant. , mala bijela čaplja (Egretta garzetta) Linnaeus, Little Egret. , siva čaplja (Ardea cinerea) Linnaeus, Grey Heron. , čaplja danguba (Ardea purpurea)Linnaeus, Purple Heron. , žuta čaplja (Ardeola ralloides)Scopoli, Squacco Heron. , gak (Nycticorax nycticorax) Linnaeus, Night Heron. , divlja patka (Anas platyrhynchos) Linnaeus, Mallard. , Heron. i druge vrste.

hutovo blato labudOd velikog bogatstva ptičjeg fonda izdvojiti ćemo: divlja patka (Anas platyrhynchos) Linnaeus, Mallard. , patka njorka (Aythya nyroca)Guldenstadt, Ferruginous Duck. , patka zviždarka (Anas penelope)Linnaeus, Wigeon. , patka pupčanica (Anas querquedula) Linnaeus, Garganey. , liska (Fulica atra) Linnaeus, Coot. Velika bijela čaplja(Egretta alba) Linnaeus, Great White Egret. , jastreb (Buteo buteo)Linnaeus, Buzzard. , sova (Bubo bubo) Linnaeus, Eagle Owl. , vrana(Corvus cornix) Linnaeus, Hooded Crow. i dr., ove vrste su zastupljene u zimskom periodu.

Zastupljene su i druge vrste kao što su: Ždralovi (Grus grus)Linnaeus, Common Crane., prepelica (Coturnix coturnix) Linnaeus, Quail. , jarebica trčka (Perdix perdix) Linnaeus, Grey Partridge. ,golub grivnjaš (Columba palumbus) Linnaeus,Woodpigeon, srebrnasti galeb (Larus argentatus) Pontoppidan, Herrning Gull. , roda (Ciconia ciconia) Linnaeus, White Stork., čaplja danguba (Ardea purpurea)Linnaeus, Purple Heron. , poljska ševa (Alauda arvensis) Linnaeus, Skylark., i druge vrste.

Ovakvo bogatstvo aviofaune trebamo zdušno zaštititi i čuvati te predati u zalog budućim generacijama da sačuvaju i njeguju ovakva prirodna bogatstva.

hutovo blato ptice 

capljina

Nacionalni parkovi u BiH

bubo

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU