Park prirode Hutovo blato - Biljni svijet

hutovo blato biljni

Zahvaljujući povoljnim ekološkim uvjetima i utjecaju mediteranske klime na prostoru Parka prirode po posljednjim istaživanjima projektaLife utvrđeno je više od 600 biljnih vrsta. Na okolnim brdima nailazimo na elemente makije karakteristične za submeditransko područje.Šmrika (Juniperus oxycedrus) L. i zelenika (Phylirea media) L. karakteriziraju se tamnozelenom bojom, najveće površine su na Crnom brdu po čemu je i dobilo naziv, jer izgleda crno iz daljine.Javlja se također na ovom području i smrdljika (Pistacia terebinthus) L. itd.

Samo na jednom lokalitetu i to izdvojenom otoku u samoj močvari zastupljena je lovorika (Laurus nobilis) L.

U vegetacijskoj skupini koja okružuje Hutovo blato od drveća zastupljene su: crni jasen (Fraxinus ornus) L. , crni grab (Ostria carpinipholia) Scop., košćela (Celtis australis) L., itd. a od grmova u ovom prostoru zastupleni su šipak (nar)(Punica granatum) L. , drača(Paliurus spina christi) Mill. , tilovina (Petteria ramentacea) Presl. ,drijen (Cornus mas) L. , itd. Od prizemne flore zastupljenije vrste su:kadulja (Salvia officinalis) L. , smilje (Helichrysum italicum) (Roth.) Mill. Corr. Guss., vrijesak (Satureja montana) L. Itd.

hutovo blato vodaOd vrsta vodene vegetacije nazastupljeniji je lokvanj (Nuphar luteum)L , lopoč (Nymphaea alba) L. , itd. Dalje se smjenjuje močvarna vegetacija sa vrstama: rogoz (Typha angustifolia), zatim dolazi pojastrske i šaša (Phragmites communis) Trin., ovaj pojas na nešto višim terenima smjenjuje pojas ljutika (Cladium mariscus) (L.) Pohl., i daljebusenasti šaš (Carex elata)All.

 

Od drvenastih vrsta u depresiji "Hutova blata" nalaze se: rakita (Salix purpurea) L., bijela vrba (Salix alba) L., bijeli dud (Morus alba) L., smokva (Ficus carica) L., jasen (Fraxinus angustifolia) L. , itd.
Lako učljiva zonalnost vegetacije uz nezaobilazni utjecaj vode predstavlja idealne uvjeta posebno za bogatstvo ptičije populacije. Koloriti različitih boja vegetacije uz plavetnilo vode pružaju poseban ugođaj i vrijednost krajobraza. Još jedna velika karakteristika u vegetacij "Hutova blata" je ta što dolazi do prirodne revitalizacije močvarnog jasena (Fraxinus angustifolia) L. i nastanjuje prostore stare postojbine.

capljina

Nacionalni parkovi u BiH

bubo

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU