Mostar / Stara pravoslavna crkva

Najstariji kršćanski objekt u Mostaru predstavlja Stara pravoslavna crkva, izgrađena na obroncima brda Fortice u istočnom dijelu grada.

Stara pravoslavna crkva izgrađena je 1834. godine. Značajan je primjer pravoslavne sakralne arhitekture. Crkva čuva prelijepu ikonu Djevice Marije, drvene ikonostase sa raznim ruskim, venecijanskim i lokalnim ikonama koje datiraju iz perioda od XV. do XVIII. vijeka.

Vjerski objekti u BiH

Pravoslavni vjerski objekti u BiH

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU