Kakanj / Crkva sv. Petra i Pavla

Historičari su zabilježili da je pravoslavna crkva u Kaknju dobrovoljnim prilozima vjernika sagrađena 1927. godine. Nisu zabilježene nikakve veće izmjene na njoj od njene izgradnje, mada neki tvrde da su je u Drugome svjetskom ratu Nijemci demolirali, da bi po završetku rata bila obnovljena.

Vjerski objekti u BiH

Pravoslavni vjerski objekti u BiH

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU