Regionalni muzej Doboj

regionalni muzej doboj

Muzej je kompleksnog tipa sa odjeljenjima: arheologija, etnologija, istorija, pedagogija. U arheološkom odjeljenju je zbirka se oko 10.000 predmeta vezanih za period od starijeg kamenog doba, pa sve do početnih godina turske okupacije.

Etnološko odjeljenje čuva materijalnu i duhovnu kulturu naroda na području djelovanja Muzeja, bogate zbirke nošnji, nakita, predmeta za svakodnevnu upotrebu itd. Značajnu vrijednost imaju fotografije starog Doboja iz perioda austro-ugarske vladavine, originalni dokumenti iz Drugog svjetskog rata, vojnih jedinica, komandi i organa vlasti.

Muzeji u BiH

doboj

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU