Zavičajni muzej Visoko

zavicajni muzej visoko visoko

Općina Visoko je 1953. godine osnovala Zavičajni muzej. Muzej posjeduje adekvatnu vlastitu zgradu. Djelatnost muzeja se zasniva na prikupljanju, obradi, zaštiti i čuvanju muzejske građe, kao i njenoj prezentaciji organiziranjem izložbi, samostalno ili u saradnji s drugim ustanovama. Pored osnovnih djelatnosti muzeoloških disciplina Muzej je registrovan i za naučno-istraživački rad, kao i za zaštitu kulturne baštine.

Zavičajni muzej Visoko posjeduje vlastitu zgradu u centralnoj zoni grada sa raspoloživih 366 m2:
- Lapidarij u podrumskim prostorijama
- Depoi i kancelarije u prizemlju
- Izložbene prostorije na spratu zgrade
- Restauratorsko-konzervatorska radionica u potkrovlju zgrade
- Višenamjenski prostor ispred zgrade, pogodan za različite performanse

U saradnji sa Fondacijom Mozaik, Zavičajni muzej je 2006. godine izgradio depandans muzeja „Etno-soba/etno-radionica“ u Goduši kod Visokog. Depandans obuhvata stalnu postavku muzejskih eksponata etnografske zbirke – čibućarskog, češljarskog i sviraldžijskog zanata. Mobilijar za izložbu je obezbijedio Zavičajni muzej Visoko, a opremu etno-radionice uz performans izrade predmeta čibućarskog zanata na autentičnim zanatskim pomagalima za ručnu izradu, vodi majstor Vehab Halilović.

Takođe, Zavičajni muzej Visoko je vlasnik jedine očuvane tabačke stupe u BiH. Stupa je postavljena kao trajno izloženi eksponat na adekvatnom postolju u ulici Alije Izetbegovića, tačno preko puta zgrade Zavičajnog muzeja Visoko.

zavicajni muzej visoko  002

Muzejska građa /Fondovi i zbirke:
- Fototeka - 2.600 inventarnih jedinica
- Umjetnička zbirka - 15 inventarnih jedinica
- Etnografska zbirka - 862 inventarne jedinice
- Numizmatička zbirka - 428 inventarnih jedinica
- Arheološka zbirka preko - 162.000 signiranih inventarnih jedinica
- Geološko-paleontološka zbirka 356 inventarnih jedinica
- Srednjovjekovna zbirka - 172 inventarne jedinice
- Zbirka predmeta iz Nob-a
- Općinski arhiv iz nekoliko perioda: osmanskog, austrougarskog, perioda Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata. Sadrži oko 30 000 inventarnih jedinica
- Stručna biblioteka preko 1.500 knjiga

Fundus Zavičajnog muzeja Visoko predstavlja 8 zbirki, fototeka i muzejska biblioteka. Mnoge od zbirki su sistematski podijeljene na dvije ili više podzbirki u svrhu tematske i hronološke preglednosti.

NUMIZMATIČKA ZBIRKA

Numizmatička zbirka Zavičajnog muzeja je jedna od najstarijih zbirki. Vodi se od 1953. godine i broji 428 inventarnih jedinica iz skoro svih epoha i civilizacija.

zavicajni muzej visoko 003

ARHEOLOŠKA ZBIRKA

Arheološka zbirka je najbrojnija zbirka Zavičajnog muzeja. Obuhvata materijal svih ubiciranih, rekognosciranih i arheološki istraženih prahistorijskih nalazišta sa područja visočke kotline. Podjela zbirke je izvršena prema mjestu nalazišta/lokaliteu. Vodi se od 1954. godine i broji preko 100 000 raznovrsnih arholoških jedinica (stakleni i keramički nalazi, kameni i kremeni nalazi, metalni nalazi, nakit, ostaci predmeta od drveta, ostaci / dijelovi arhitekture, itd). 

SREDNJOVJEKOVNA ZBIRKA

Srednjovjekovna zbirka se dijeli na sljedeće podzbirke:
- fotokopije i fotografije povelja i dokumenata
- kameni nalazi
- srednjovjekovne karte
- makete
- oružje
- gipsane replike
- ostalo.

zavicajni muzej visoko 004

ETNOGRAFSKA ZBIRKA

Etnografska zbirka se vodi od 1958. godine i broji 862 inventarne jedinice. Obiman materijal zbirke vodi se po sljedećim podzbirkama:

- kućna radinost i narodne nošnje (tekstil, odjeća, obuća i nakit)
- zanati (čibućarski, češljarski, opančarski, sviraldžijski, tabački, lončarski / grnčarski i ćebedžijski)
- trgovina
- arhitektura (dijelovi enterijera i eksterijera)
- oružje i pribor
- ostali predmeti.

Iz fundusa etnografske zbirke realizovano je više tematskih izložbi do 2008. godine.

Iako ne posjeduje namjenska sredstva za otkup eksponata, Zavičajni muzej Visoko i dalje uspješno nado-punjuje zbirku.

GEOLOŠKO-PALEONTOLOŠKA ZBIRKA

Geološko-paleontološka zbirka se vodi od 1976. godine obrađuje tri podzbirke: rude, stijene i fosile. Broji 356 inventarnih jedinica, te se još uvijek radi na dopunjavanju zbirke. Cjelokupan inventar zbirke je fotografisan i pohranjen u digitalnoj formi.

ZBIRKA PREDMETA NOB-a

Zbirka predmeta iz perioda NOB-a sadrži trofejno borbeno oružje i pribor iz Prvog i Drugog svjetskog rata, te ostale predmete Visočko-fojničkog odreda, poznatih narodnih heroja i neznanih palih boraca. Ukupno broji 157 inventarnih jedinica.

Zbirka je dopunjena interesantnim ručnim modelima malih primitivnih pušaka, ručno izrađenih od vodovodnih cijevi i sličnog materijala, iz perioda agresije (1992.-1995) na državu BiH.

UMJETNIČKA ZBIRKA

Umjetnička zbirka je najmlađa zbirka. Vodi se od 1987. godine i broji 15 inventarnih jedinica. Ova zbirka je otvorena za upotpunjavanje i dopunu umjetničkim djelima svih bosansko-hercegovačkih umjetnika.

ARHIV

Obuhvata punih 46 kutija (dim. 30x15x40 cm) dokumentacijske građe, od čega je veći dio arhiva neobrađen. Općinski arhiv je klasificiran hronološki prema periodima:

- Zbirka dokumenata iz perioda Osmanske vlasti
- Općinski arhiv iz perioda 1881 – 1909. godine
- Općinski arhiv iz perioda 1910 – 1920. godine
- Općinski arhiv od 01.01.1930. godine do 31.12.1946. godine (oko 30 kutija građe)
- Općinski arhiv iz perioda 1941 – 1960. godine
- Memoarska građa
- Ostalo (materijali Komisije za historiju, nedatirane knjige i dr.)
U toku je obrada neobrađene arhivske građe te dokumenata iz perioda Osmanske vlasti.

FOTOTEKA
Inventar Fototeke Zavičajnog muzeja Visoko obuhvata zbirku pozitiva i negativa fotografija različitih tematika:

- Historija – period prije II svjetskog rata
- Historija – ratni period / 1941 – 1945. godine
- Historija – period poslije II svjetskog rata
- Tito u Visokom
- Fotografije zbirki
- Fotodokumentacija povremenih izložbi
Sređivanje inventara fototeke je u toku.
Po kazivanju gospođe prof. Nataše Šahinović, višeg kustosa, dio Fototeke je stradao za vrijeme agresije na državu BiH, u periodu od 1992. do 1995. godine.

MUZEJSKA BIBLIOTEKA / KNJIŽNI FOND

Muzejska biblioteka je podijeljena prema oblastima, stručnoj i općoj literaturi, a vodi se prema abecednom redoslijedu. Redovno se dopunjava novim naslovima. Vodi se od 1954. godine i broji preko 1500 djela, stručnih naslova, publikacija, periodike i štampe. Do sada je postignut veliki napredak u nabavci novih knjiga.

KARTOTEKA ZAVIČAJNOG MUZEJA

Kartoteka Zavičajnog muzeja je internog karaktera. Obuhvata:
- kartoteku muzejskih jedinica zbirki i podzbirki,
- kartoteku fototeke,
- kartoteku biblioteke,
- kartoteku spomenika kulture i
- kartoteku arheološke karte Visokog.

Muzeji u BiH

visoko

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU