Muslibegovića kuća

muslibegovica kuca mostar

Nacionalni spomenik "Muslibegovića kuća" smješten u blizini Karađoz-begove džamije jedan je od najmonumentalnijih spomenika gradske stambene arhitekture otomanskog perioda u Bosni i Hercegovini. Kompleks koji se sastoji od porodične kuće (ženska avlija- haremluk) i poslovnog dijela (muška avlija - selamluk) je sagrađen početkom 18. stoljeća, a glavni stambeni objekat je rekonstruisan i dograđen 1872. godine po uzoru na reprezentativne objekte u Istambulu.

Za razliku od stambenih objekata iz ranijeg perioda, sagrađen je u centralnom sistemu rasporeda prostorija i ima 4 etaže. Ulaz u stambeni dio je dvolučni sa centralnim stubom u sredini u čemu se ogleda uticaj Mediterana.

Objekat je sačuvao autentičnu formu i drvorez te uz originalne predmete, spise i eksponate, posjetiocima pruža uvid u način života bogate begovske porodice u minulim stoljećima. Osim posjete i razgledanja muzejske postavke posjetiocima se pruža mogućnost konzumiranja tradicionalnih pića i kolača a jedan dio kompleksa nudi i mogućnost spavanja u originalnom ambijentu.

muzej muslibegovica kuca 002

Muzeji u BiH

mostar

Muzeji u Mostaru

Muslibegovića kuća - 1.dio

Muslibegovića kuća - 2.dio

Muslibegovića kuća - 3.dio

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU