Muzej Republike Srpske

muzej republike srpske

Muzej Republike Srpske osnovan je 26. 09. 1930. god. pod nazivom Muzej Vrbaske banovine. Po nalogu Kralja Aleksandra Karađorđevića, osnivač muzeja je bio prvi ban Vrbaske banovine Svetislav Tisa Milosavljević. Prvi upravnik Muzeja Vrbaske banovine bio je Spiridon Špiro Bocarić, akademski slikar iz Budve. Za prvih deset godina rada (do 1941.god.) skupio je u okolini Banja Luke veliki broj etnografskih predmeta neprocjenjive istorijske, nacionalne i kulturne vrijednosti.

Do 1982. god. Muzej RS je nekoliko puta mijenjao naziv i prostor a potom smješten u dijelu objekta Doma radničke solidarnosti, u kojem su Narodna i univerzitetska biblioteka i dječije pozorište. Odlukom Vlade RS 14.11.1992. god. dotadašnji Muzej Bosanske Krajine preimenovan je u Muzej Republike Srpske i proglašen centralnom ustanovom zaštite pokretnih kulturnih dobara. Danas je smješten u objektu Doma radničke solidarnosti i raspolaže sa 3.700 m2 vlastitog prostora od čega se na 1.500 m2 nalazi Stalna izložbena postavka, a ostali dio depoi i službene prostorije.

Muzej Republike Srpska se bavi: istraživanjem, prikupljanjem, čuvanjem, stručnom obradom, proučavanjem, zaštitom, izlaganjem i publikovanjem muzejske građe kao zajedničkog narodnog blaga.
U svojim Zbirkama Muzej RS čuva više od 30.000 eksponata. Specijalizirana muzejska knjižnica raspolaže s više od 14.000 knjiga. Adaptacijom prostora Muzej RS je dobio prostor za autorske, tematske i gostujuće izložbe.

muzej republike srpske 002
U Muzeju Republike Srpska djeluju:
Centar za materijalnu kulturu i umjetnost:
- Odsjek za arheologiju
- Odsjek za povijest
- Odsjek za etnologiju i etnografiju
- Odsjek za povijest umjetnosti
- Prirodoslovni odjel
Dokumentacioni centar:
- Dokumentacijski centar Muzeja -
- Knjižnica
- Fotolaboratorije
Centar za konzervaciju i restauraciju:
- Atelje za konzervaciju i restauraciju slikarskih djela
- Atelje za konzervaciju tekstila i kože
- Atelje za konzervaciju i restauraciju metala, drveta i kamena
Centar za obrazovno - pedagoški rad
Odjel zajedničkih službi

muzej republike srpske 003

Muzeji u BiH

banja luka

Muzeji u Banja Luci

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU