Jazz Fest Sarajevo

jazz festival sarajevo

Sarajevski jazz festival, ili Jazz Fest Sarajevo, je tradicionalni međunarodni muzički festival u Sarajevu. Festival je nezavisan i neprofitan, i postoji od 1997. godine od kada se organizira svake prve sedmice u novembru.

Cilj festivala je popularizacija i promocija jazza i improvizirane muzike u Bosni i Hercegovini. Na festivalu su učestvovali glazbenici iz cijeloga svijeta uključujući, Ameriku, Francusku, Njemačku, Nizozemsku, Veliku Britaniju, Norvešku i Tursku.

sarajevo


Bobby McFerrin and Richard Bona

Festivali u BiH

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU