Ekonomija Bosne i Hercegovine

 

  • image
  • image
  • image

Najveće bogatstvo Bosne i Hercegovine su bogate šume te obilne, kristalno čiste planinske rijeke. Stoga je BiH prije rata prvenstveno bila koncentrirana na proizvodnju sirovina i to drveta i željeza, te poluproizvoda za automobile, namještaj, itd. Poljoprivreda je uglavnom bila u privatnim rukama, ali posjedi su bili mali i neprofitabilni, dok se hrana uglavnom uvozila.
Najviše štete u BiH na polju ekonomije napravio je sukob u BiH i regiji. Uništena ekonomija i infrastruktura za posljedicu je imala između ostalog pad proizvodnje od 80%. Nakon 1995. bilježi se porast u proizvodnji i ekonomija se kao i zemlja općenito oporavlja.
Valuta je stabilna, što doprinosi povoljnom poslovnom ambijentu u zemlji. Konvertibilna marka (KM) vezana je za Euro uz fiksni kurs: 1 KM = 0,51 €. Inflacijska stopa je veoma mala, zemlja nije prezadužena, a većina infrastrukture je do sada obnovljena.
BiH je započela pregovore o pristupanju s Evropskom unijom u novembru 2005. godine. Od tada je veliki broj političkih, socijalnih i ekonomskih reformi proveden u zemlji, a ubrzani proces ekonomskih reformi je uveliko poboljšao poslovnu klimu. Zemlja je fokusirana na smanjenje birokratskog aparata, privatizaciju javnoga sektora te privlačenju stranih investitora. Strategija ekonomskoga napretka oslanja se na razvoj drvoprerađivačke industrije kao i prije zbog izrazitog bogatstva sirovinama, zatim poljoprivrede, turizma, rudarstva, metaloprerađivačke industrije, kao i industrije tekstila.
Od 2000. godine, BiH ostvaruje ekonomski rast od 5% godišnje, što se takođe očekuje i u budućnosti. Ovaj kontinuirani godišnji rast BND, u kombinaciji s brzim rastom proizvodnje i izvoza, predstavlja jasan pokazatelj da je bh. ekonomija u punoj ekspanziji.
BiH realizira proces privatizacije preduzeća od strateške važnosti s ciljem povećanja ekonomskog rasta i povećanja priliva stranih investicija. Osim toga, BiH ima nove moderne zakone o stečaju koji pružaju fleksibilne mogućnosti za ponovno aktiviranje preduzeća u financijskim problemima, stvarajući tako potencijalno vrijedne šanse za strane investitore. 
BiH je potpisala CEFTA sporazum (Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi) sa susjednim zemljama i trenutno pregovara o ulasku u Svjetsku trgovinsku organizaciju (WTO). Osim EU, BiH ima preferencijalni režim izvoza sa zemljama poput Kanade, Japana, Rusije, Turske i SAD-a.
BiH ima i velik energetski potencijal te se tu ističu brojne hidroelektrane na Neretvi i Vrbasu. U BiH postoje nalazišta kamene soli, gipsa, željeza, boksita, itd. Razvijeni su planinski, vjerski, ljetni, seoski i zdravstveni turizam. Termalni izvori smješteni su u Tešnju, Ilidži, Kiseljaku, Laktašima, Višegradu i drugim naseljima.
BiH je zemlja koja danas nudi bogatstvo resursa i prirodnih ljepota, atraktivne lokacije, dugogodišnju tradiciju industrijske proizvodnje, veliki broj raspoloživih proizvodnih objekat, transparentno zakonodavstvo, niske poreze, obrazovnu radnu snagu i još mnogo toga, te predstavlja idealno mjesto za strane investitore koji u BiH imaju isti status kao i domaći u pogledu prava i obaveza.

visit my country booking.com

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU