Zakonodavna vlast

 

Parlamentarna skupština BIH

Parlamentarna skupština je najviše zakonodavno tijelo Bosne i Hercegovine. Zasjeda u Sarajevu.

Sastoji se od dva doma: Zastupničkog doma i Doma naroda. Svaki dom ima predsjednika i dva zamjenika.

Sve zakonodavne odluke donose se usvajanjem u oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

 

Adresa:                                                  
Trg BiH 1                        Telefon: :  + 387 33 284 441, 284 447          Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
71000 Sarajevo               Fax:        +387 33 284 447                           Web: www.parlament.ba

{jamap target_lat='43.8545186121739' target_lon='18.406010270118713' to_location_info='PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH' map_width='560' map_height='400' zoom='15' maptype_control_display='0' toolbar_control_display='1' }

Predstavnički dom

vijece ministaraPredstavnički dom sastavljen je od 42 člana, od kojih su dvije trećine izabrane s teritorija Federacije (28 zastupničkih mjesta), a jedna trećina s teritorija Republike Srpske (14 zastupničkih mjesta). Mandat izabranih članova Parlamentarne skupštine BiH je do 2002. godine trajao dvije godine, a od 2002.g. traje četiri godine. Predstavnici se biraju izravno na Općim izborima.

Da bi se određeni zakon usvojio u Predstavničkom domu potrebno je najmanje 2/3 glasova, te najmanje jedna polovina iz Federacije i Republike Srpske.

Adresa:                                                  
Trg BiH 1                            
71000 Sarajevo                            Web: www.parlament.ba

{jamap target_lat='43.8545186121739' target_lon='18.406010270118713' to_location_info='PREDSTAVNIČKI DOM' map_width='560' map_height='400' zoom='15' maptype_control_display='0' toolbar_control_display='1' }

Dom naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH čini 15 delegata, od kojih su dvije trećine, po pet Bošnjaka i Hrvata, delegati iz Federacije Bosne i Hercegovine, a jedna trećina, pet Srba, delegati iz Republike Srpske.

Nominirane bošnjačke, odnosno hrvatske delegate iz Federacije BiH biraju bošnjački, odnosno hrvatski delegati u Domu naroda Federacije BiH, dok delegate iz Republike Srpske bira Narodna skupština Republike Srpske.

U svom radu, Dom naroda se rukovodi Ustavom BiH, zakonima i Poslovnikom Doma naroda.

Adresa:                                                  
Trg BiH 1                            
71000 Sarajevo                            Web: www.parlament.ba

{jamap target_lat='43.8545186121739' target_lon='18.406010270118713' to_location_info='DOM NARODA' map_width='560' map_height='400' zoom='15' maptype_control_display='0' toolbar_control_display='1' }

Entiteti

Zakonodavnu vlast na entitetskoj razini čine Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i Narodna skupština Republike Srpske.
Parlament Federacije je dvodomno zakonodavno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine. Svaki dom ima predsjednika i dopredsjednika. Zastupnički dom ima 140 članova, a Dom naroda 80 članova. Članovi Parlamenta Federacije biraju se na dvogodišnji mandat.
Narodna skupština Republike Srpske je jednodomno tijelo s 83 člana, a bira se narodnim glasovanjem u Republici Srpskoj po načelu proporcionalne zastupljenosti. Članovi se biraju na dvogodišnji mandat.

parlament fbihFEDERACIJA BiH                                         
Parlament FBiH                                             

Adresa:                                                            
Hamdije Kreševljakovića br. 3                         
71000 Sarajevo                                              

Telefon: +387 33 219 190                                
Fax:       +387 33 445 390                                

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.    
Web: www.parlamentfbih.gov.ba          

{jamap target_lat='43.86201488474896' target_lon='18.411031365394592' to_location_info='PARLAMENT FEDERACIJE BIH - SARAJEVO' map_width='560' map_height='400' zoom='15' maptype_control_display='0' toolbar_control_display='1' } 

narodna skupstina rsREPUBLIKA SRPSKA
Narodna Skupština RS

Adresa:
Vuka Karadžića br.2
78000 Banja Luka

Telefon: +387 51 338 104
Fax:      +387 51 301 087

Web: www.narodnaskupstinars.net

 

{jamap target_lat='44.775943637676505' target_lon='17.19107821583748' to_location_info='NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE - BANJA LUKA' map_width='560' map_height='400' zoom='15' maptype_control_display='0' toolbar_control_display='1' }

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU