Sudska vlast

 

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je najviša i konačna instanca u pravnim pitanjima i broji devet članova: četiri se biraju iz Predstavničkog doma Federacije, dva se biraju iz Narodne skupštine Republike Srpske, a tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava nakon konzultacija sa Predsjedništvom zemlje.

Državni sud Bosne i Hercegovine ima nadležnost za slučajeve vezane uz pravo na državnoj razini, te prizivnu nadležnost za slučajeve pokrenute u entitetima. Ima tri odjela: kazneni, upravni i apelacioni. Kazneni pak odjel ima tri pododjela – Odjel I za ratne zločine, Odjel II za organizirani kriminal i Odjel III za opći kriminal. Upravni odjel ima parnični referat i jedno vijeće. Apelacioni odjel ima Odjel I za ratne zločine, Odjel II za organizirani kriminal, Odjel III za opći kriminal i žalbe na odluke Upravnog odjela. Na Sudu BiH trenutačno radi 39 sudaca, 23 domaća i 16 međunarodnih. Sudska vijeća sastavljena su od po tri sudca.

Svaki entitet ima Vrhovni sud i odredeni broj nižih sudova. Federacija ima kantonalni sud i odredeni broj općinskih sudova, a Republika Srpska ima pet općinskih sudova.

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU