metalna industrija

Igman d.d. Konjic

igman konjic

Profil kompanije
Preduzeće Igman d.d. osnovano je 06.03.1950.g.
U svom proizvodnom programu ima lepezu vojne i lovačke municije različitih kalibara.

Vlasnička struktura preduzeća je:
- 51% državno vlasništvo
- 49% vlasništvo fondova.

Preduzeće je u potpunosti orjentisano na izvoz za brojne potrošače na tržištu. Do sada je izvozilo u više od 50 zemalja širom svijeta, među kojima su:

Novi Zeland, Kuvajt, Kraljevina Saudijska Arabija, Jordan, Pcrtugal, Njemačka, Švicarska, Češka Republika, UK, Irska, USA i Kanada, Čile, Turska.

Proizvodni kapaciteti,na godišnjem nivou, kreću se u sljedećim razmjerama:
1) Kalibar 5.56x45mm - 7.9mm cea 60.000.000 kom
2) Kalibar 12.7x99mm- 6.000.000 kom
3) Kalibar 12.7x108mm- 5.000.000 kom
4) Kalibar 9x19mm-6 000.000 kom

Proizvodnja municije se obavlja u skladu sa sljedećim standardima:

1) Vojna municija — NATO i MIL, te ruski standard
2) Lovačka municija - CIP i SAMMI standard
3) Zahtjevima kupaca

Materijal koji se koristi za proizvodnju je mesing.

Proizvodni program:
1) 5.56x45m
M855, M856 Tracer, M193, M196 Tracer, Blank M200A1
2) 7.62x51mm
M80 Ball, M62 Tracer, M81AP, API, APIT, Blank M82
3) 7.62x39mm
M67 Ball, M78 Tracer, M82 API, Blank
4) 7.62x63mm
M2 Ball, M25 Tracer, Blank M1999
5) 7.9x57mm
M49 BaH, M70 Tracer
6) 7.62X54R
M30J Bail, M87 Tracer, Blank
7) 12.7x99mm
M33 BaM, M17 Twcer. M8 API, M20 APIT, M2 AP, M02 APEl, Blank M1A1, Snajper M33, Solid Ball Snajper, Solid AP Snajper, Solid API Snajper, Solid APIT Snajper
8) 12.7x108mm
8-32 API, BZT-44 APIT, Training M81
9) 9x 19mm
Luger FMJ 89 and 7.45g
10) Članci:
- M9
- M13

Pređuzeće Igman đ.d. je, u svom dosadašnjem radu, transferisalo, uz kompletan inžinjerlnfl, svoj KNOW-HOW u Poljsku, Irak i Makedoniju. Posjeduje certifikat o kvalitetu ISO 9001:2008.

 

 

 

VTK Poslovni magazin "Infokom" - 2012. godina

businessmagazin

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU