Konjic – put ka turističkoj destinaciji

Znate li za naš Konjic? Mali mirni grad što počiva na našoj voljenoj kraljici Neretvi, i odolijeva sili vremena? Zadnja postaja prije sarajevske doline i nizina Bosne i ulazna kapija za hercegovačke, suncem obasjane stijene i krš?

konjic 0

Konjic...
Znate li za naš Konjic? Mali mirni grad što počiva na našoj voljenoj kraljici Neretvi, i odolijeva sili vremena? Zadnja postaja prije sarajevske doline i nizina Bosne i ulazna kapija za hercegovačke, suncem obasjane stijene i krš? Nezaobilazna stanica ka moru?

Ako ga pak ne poznajete, mnogo propuštate.

Moj Konjic, naš Konjic, uzdiže se danas, nakon toliko uzalud propuštenog vremena, kao nova, svježa turistička destinacija.
Budi se iz ovdašnje, svima nama dobro poznate, hercegovačke obamrlosti i inertnosti, poklanjajući svoje ljepote, kulturu i prirodna bogatstva grada zajedno sa idiličnom okolicom, oku posmatrača. A tih posmatrača sve je više. Zavidni kvaliteti našeg grada privlače mnoštvo turista, stranih i domaćih, koji su umorni i zasićeni od zastarjelog i vremenom pregaženog blijedog sadržaja turističke ponude Bosne i Hercegovine. Iako broji manje stanovništva, zauzima manje prostora od turističkih centara BiH (kosmičkom ironijom smještan upravo između njih) Sarajeva i Mostara, Konjic ima jednu kvalitetu koja mu omogućava vrtoglavi turistički razvoj i uokviruje sav njegov potencijal – dostupnost.

Od već pomenute ljepotice među rijekama, Neretve (koja se čak može i piti nekoliko kilometara uzvodno od gradske jezgre Konjica), preko njenih visokih planinskih vrhova, šuma sa autohtonim i endemičnim biljnim, ali i mnogim životinjskim vrstama, pa do drevnih stećaka, građevina i prekrasnog mosta - Stare ćuprije... Sav ponos i istinska ljepota naše male, ali bogate zemlje (mislim na bogatstvo duše, jedino istinsko bogatstvo čovjeka) personificira se ovdje, u Konjicu, pred Vama.

Turizam je dijalektičan proces, u stalnoj promjeni i pokretu, a trenutno smo svjedoci jedne takve promjene. Naime, nova era turizma je na pomolu, čak i ovdje, u našoj od svijeta i predugo zaboravljenoj zemlji. Turizam, kao puko putovanje ka jednom cilju, samo sa svrhom razgledavanja, gdje je destinacija jedina komponenta turističkog putovanja, je izumro. No, ne i nestao. Vratio se reinkarniran, preporođen u jednom novom obliku. Takva promjena bila je potrebna i neminovna, čak i uz otpor i protivljenje nekih i odvija se širom svijeta, a nije zaobišla ni našu Bosnu i Hercegovinu.
U takvoj novoj sredini turističkog preporoda egzistira i Konjic, naš sjevernohercegovački dragulj sa iznova pronađenim značenjem u historijsko – kulturnom, biogeografskom, saobraćajnom i drugim aspektima.

Konjic, naravno još nije dovršio taj proces metamorfoze, ali lagano korača tim putem. Postaje mjesto vrijedno skretanja sa već zacrtane rute nekog turista, pa čak i više. Postaje i dovoljno važan da bi bio i konačno odredište; turistička destinacija u modernom smislu, ispunjavajući sva očekivanja i zahtjeve turista danas. Donoseći im ono duhovno zadovoljstvo koje se tako teško postiže, dajući putovanju istinsku vrijednost.
Iako je još na početku svoga uspona, uloga Konjica u turizmu BiH će se povećavati iz godine u godinu.

Izvor: Ajdin Memidžan

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU