Inovacije u turizmu: Uspostavlja se virtualni inkubator za kompanije

Food TourismPodručje BiH, ali i jadranske regije ima veoma povoljne uvjete za razvoj seoskog turizma. Upravo razvojem tih potencijala, na inovativan način, bavi se i prekogranični projekt ''Prehrana i turizam jadranske regije: Inovativna MSP(Adriatic Food and Tourism: Innovating SMEs)" što je prepoznala i EU budući da se projekt financira u okviru programa prekogranične suradnje IPA Adriatic.

Prema riječima Ljubomira Jandrijaševića, projekt menadžera u organizaciji LIR Evolucija iz Banja Luke, koja je partner u ovom projektu, cilj projekta je promocija inovativnog pristupa tradicionalnim sektorima proizvodnje hrane i turizma, te stvaranje povoljnijeg okruženja za inovacije u radu postojećih i novih malih i srednjih preduzeća (MSP) u ova dva sektora.

''Turizam i prehrana se često stavljaju zajedno kada je riječ o promociji, ali su obično zaboravljeni kada se radi o uvođenju inovacija u proces proizvodnje ili pružanju usluga. Jedno od tih područja je i seoski turizam koji je trenutno veoma popularan a u kojem Republika Srpska pa i cjela Bosna i Hercegovina ima ili može imati veoma dobru ponudu'', kaže Jandrijašević za eKapija.ba.

Smatra da je potrebno najprije indentificirati potrebu a zatim i uticati na povezivanje tradicionalnih usluga i proizvoda sa modernim načinima promocije kao i novom tehnologiom.

U tom cilju će kroz ovaj program biti organizirani treninzi na kojima će biti vršen prenos iskustava najboljih praksi iz Italije kao najrazvijenije zemlje sudionice programa.

Također rade i na analizi stanja i potreba u domenu podrške kao što su savjetodavna i tehnička podrška, dostupnost kredita i drugih izvora financiranja za investicije i sl., koja se pruža malim i srednjim poduzećima za pronalaženje i primjenu inovativnih rješenja u njihovom poslovanju.

Tako se upravo odvija anketiranje i traženje najuspješnijih poduzeća i institucija koje pružaju savjetodavnu, tehničku i financijsku podršku čija iskustva bi se mogla primjeniti i u našoj zemlji. Traže se suvremeno organizovana poduzeća koja pružaju moderne usluge i koriste informaciono-komunikacionu tehnologiju kako bi ostvarila saradnju sa kooperantima ali i uspostavila kontakt sa korisnicima.

Jedna od aktivnosti ovog projekta je i uspostavljanje virtualnog inkubatora koji će omogućavati poduzećima iz oblasti turizma i proizvodnje hrane, ali i drugim malim i srednjim poduzećima dostupnost informacija u vezi sa osnivanjem, zakonskom regulativom, pravnim savjetima i načinima financiranja. "Cilj je razviti ekonomiju otvaranjem novih i usavršavanjem i razvijanjem postojećih poduzeća koja će ostvarivati međusobnu suradnju i razmjenjivati ideje na jednostavan i svima dostupan način", kaže Jandrijašević.

Inače, projekt Adria Footouring u Bosni i Hercegovini omogućuje transfer znanja i iskustava iz razvijenih regija Italije (Abruzzo, Emilia-Romagna i Veneto), istraživanje i primjenu inovacija u navedenim sektorima, uspostavljanje virtuelnog inkubatora i regionalno umrežavanje zainteresiranih privrednih subjekata i strukturu podrške.

LIR Evolucija je partner na projektu zajedno sa vodećim partnerom Provincijom Peskara, Italija, i ostalim partnerima: Regionalni razvojni centar Koper, Slovenija; Direktorat za razvoj MSP, Crna Gora; Privredna i industrijska komora Tirana, Albanija; Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA, BiH; Asocijacija Privrednih komora regije Veneto, Italija; Insight&Co srl, Peskara, Italija; Univerzitet Tirana – Fakultet ekonomije i poljoprivrede, Albanija; Opština Rimini, Italija; Centuria Romagna Innovation Agency, Italija; Regionalna komora za obrt i poslovanje Koper, Slovenija.

Projekt je odobren od strane Europske Unije u okviru IPA Programa prekogranične suradnje jadranskih regija (IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme), a ukupna vrijednost projekta je oko 2,1 milijuna eura.

D.Kozina

header-pic2
vmc antena sarajevo
vmc rsg

vipservice

Promo materijali - download


powered by MGE & NCU